8 ข้อผิดพลาดของการลงทุน ผ่านกองทุนรวม ที่คนมักเข้าใจผิด